Drásov: Siemens Electric Machines

Vedoucí operativního nákupu – Drásov u BrnaDrásov
Pracovník lisovny - odměna 10 000 Kč za nástup Drásov