Junior Controller

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou společnosti ze skupiny Siemens v České republice, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. See more

Seznam společných správců:
- Siemens, s.r.o., IČO: 00268577, se sídlem Siemensova 1, 15500 Praha 13, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 625;
- Siemens Mobility, s.r.o., se sídlem: Siemensova 2715/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 06931995, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
odd. C, vložka 291574;
- Siemens Healthcare, s.r.o., se sídlem: Budějovická 779/3b, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 04179960, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
odd. C, vložka 243166;
- Siemens Industry Software, s.r.o., se sídlem: Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 25651897, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
odd. C, vložka 58222;
- Siemens Electric Machines s.r.o., se sídlem: č. p. 126, 664 24 Drásov, Česká republika, IČ: 26230755, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 38678;
- OEZ s.r.o., se sídlem: Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika, IČ: 49810146, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vložka 4649;
- Flender GmbH - odštěpný závod Mělník, Fibichova 218, 276 01 Mělník, IČ: 075 82 854;
(tyto společnosti dále společně jen jako „Siemens“)
Mohu kdykoliv získat přístup ke svým údajům či odvolat svůj souhlas kontaktováním Siemens na adrese hrgdpr.cz@siemens.com.
Podle platných předpisů na ochranu osobních údajů mohu dále – za podmínky splnění zákonných podmínek - mít právo na:
- Získání informace od Siemens ohledně skutečnosti, zda jsou či nejsou zpracovávány osobní údaje o mé osobě a kde v kladném případě lze získat přístup k mým osobním údajům;
- Docílení opravy ze strany Siemens nepřesných osobních údajů týkajících se mé osoby;
- Docílení odstranění mých osobních údajů ze strany Siemens;
- Docílení omezení zpracování ze strany Siemens týkající se mých osobních údajů;
- Získání kopie osobních údajů týkajících se mé osoby, které jsem aktivně poskytl, ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu a požadovat po Siemens aby přenesl tyto údaje dalšímu příjemci mnou vybranému; a
- Projevení nesouhlasu s přihlédnutím k mé konkrétní situaci se zpracováním osobních údajů týkajících se mé osoby.
Vaše údaje budou předávány oprávněným zaměstnancům Siemens pouze v rozsahu nutném pro splnění účelu zpracování. Vaše údaje mohou být též předány dalším zpracovatelům poskytujícím nám podporu (zejména poskytovatele IT služeb).
Mimo kontaktování společnosti Siemens máte vždy právo kontaktovat příslušný úřad pro ochranu osobních údajů se svým dotazem nebo požadavkem. Kompetentním úřadem pro ochranu osobních údajů pro společnost Siemens je:
pro všechny společnosti se sídlem v ČR:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

What is your level of language proficiency?

* For successful sending of the form all fields with a star have to be entered.
* While entering at least one item from the marked field the marked items become mandatory.

Nastavení cookies